PDF or Read Akta Tatacara Kewangan PDF on The Most Popular Get Access Akta Tatacara Kewangan PDF and Download Akta. Ketua Menteri di bawah seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan Pengurusan Kewangan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April ) 1 SENARAI. DOWNLOAD AKTA TATACARA KEWANGAN akta tatacara kewangan pdf vii Bab ini juga menjelaskan tatacara yang perlu dipatuhi sekiranya.

Author: Jutaur Mauzilkree
Country: Mali
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 25 August 2008
Pages: 345
PDF File Size: 5.58 Mb
ePub File Size: 7.33 Mb
ISBN: 293-8-73702-164-2
Downloads: 80933
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoozil

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Skim Pinjaman Perumahan

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Hubungi Kami Alamat, No.

Peminjam perlu melantik kontraktor sendiri mengikut syarat pembinaan dan pelan rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perumahan Negara. Pemohon tidak boleh menggunakan pelan rumah sendiri. Klik di sini untuk muat turun borang permohonan. Hari Ini Jumlah Pelawat SPP akt bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri.

  ANGENOT TEORIA LITERARIA PDF

Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan ini kewanyan mempunyai sumber untuk memiliki rumah sendiri.

Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini.

Pemohon dan pasangan adalah warganegara Malaysia b. Berumur 21 hingga 70 tahun c. Bekerja dan mempunyai pendapatan d.

Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara termasuk pasangan e.

Read wec-4/akta-tatacara-kewangan

Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah f. Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM1, Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat.

Had Pinjaman Maksimum RM60, Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun. Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina.

Pilihan pinjaman 2 generasi bagi pemohon yang berumur 45 tahun hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 hingga 35 tahun, berpendapatan minimum RM Perlindungan insuran hanya untuk generasi kedua sahaja c. Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon. Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah.

  BENEDICTINE COMPLINE PDF

Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut; d. Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun.

Read thc-4/akta-tatacara-kewangan

Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri. Rumah kos rendah kewzngan keluasan lantai — 1, kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur.

Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut: Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN; g. Memiliki punca kewangan yang mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5, i.

Pindasn pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan.

Environment