ZAIMKI PYTAJĄCE I WZGLĘDNE. Formy i zastosowanie zaimków pytających. Zaimek pytający służy do formułowania pytań o kogoś lub coś. Także sobowtórstwo (jako niezbyt udany synonim rosyjskiego wyrażenia двойничество), Liczebniki „dwa” i „два” w obu językach mają identyczne brzmienie. Contemporary Polish and Russian numerals. A contrastive studyNumerals have always been a matter of great interest among linguists, because since.

Author: Tojagis Marisar
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 5 July 2015
Pages: 45
PDF File Size: 16.84 Mb
ePub File Size: 14.41 Mb
ISBN: 838-8-58222-258-5
Downloads: 19915
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJocage

.

Automotive